Przybliżyć polakom świat, światu polskę

– Może ma Pan ochotę popracować w dyplomacji? – takie pytanie profesor Andrzej Kapiszewski usłyszał w słuchawce w kilka miesięcy po powrocie z rocznego pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykładał na Stanford University. Telefon był z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie zastanawiał się długo, wsiadł w pociąg i pojechał doWarszawy….


Mity o wojnie i pokoju na Bliskim Wschodzie a realia izraelsko-arabskiego procesu pokojowego

Myślenie o polityce bez posługiwanie się mitami wydaje się utopią, jeśli utopię definiujemy jako racjonalny wzorcowy model społeczeństwa, do którego dążymy, ale którego osiągnięcie nigdy nam nie będzie dane. Mity są głęboko wpisane we współczesne realia polityczne, a już w szczególności w realia Bliskiego Wschodu, gdzie granice pomiędzy wyobraźnią, odczuciami i interesami a racjonalnymi możliwościami nigdy nie były jasno określone.


Destroying myths about peace in the Middle East: Some realities about the Israeli-Arab pacification process

To think about politics without myths seems to be a Utopia, in the precise sense that Utopia could be defined as a rational ideal model of society towards which we may strive without ever reaching it. Myths are deeply embedded in modern political realities, and especially in the Middle East, where the boundaries between imagination, feelings, interests and rational possibilities have never been drawn clearly


Wykład inauguracyjny prof. Sznajdera

W uroczystościach zorganizowanych przez Fundację The Kapiszewski Center for Briding Cultural Boundaries,  upamiętniających prof. Andrzeja Kapiszewskiego wziął udział prof. Mario Sznajder (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie). Wygłosił wykład pt . “Destroying myths about peace in the Middle East:  Some realities about the Israeli-Arab pacification process”


Kapiszewski Center

The Kapiszewski Center for Bridging Cultural Boundaries is a non-profit educational entity that works to strengthen cross-cultural scholarly networks and foster cross-cultural understanding through education, learning, and knowledge.